Kolonija konzervatora Siroojno Zlatibor​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ИИздања

РБ Наслов Документ Година
1 Билтен колоније конзерватора, рестауратора и музејских радника Србије 2022. Билтен 2022. 2022
2 Билтен колоније конзерватора, рестауратора и музејских радника Србије 2021. Билтен 2021. 2021
3 Билтен колоније конзерватора, рестауратора и музејских радника Србије 2019. Билтен 2019. 2019
4 Билтен колоније конзерватора, рестауратора и музејских радника Србије 2018. Билтен 2018. 2018
5 Билтен колоније конзерватора, рестауратора и музејских радника Србије 2017. Билтен 2017. 2017
6 Билтен колоније конзерватора, рестауратора и музејских радника Србије 2016. Билтен 2016. 2016

© 2016 - 2023. Музеј на отвореном СТАРО СЕЛО Сирогојно
Колонија конзерватора, рестауратора и музејских радника Србије
Autor fotografija: Александар Тодоровић | Забрањено преузимање фотографија без претходног писаног одобрења од стране аутора
Техничка реализација Радионица КРУГ Radionica KRUG​​​​​​​