Конзерватори Србије​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ИИздања

РБ Наслов Документ Година
1 Билтен колоније конзерватора, рестауратора и музејских радника Србије 2018. Билтен 2018. 2018
2 Билтен колоније конзерватора, рестауратора и музејских радника Србије 2017. Билтен 2017. 2017
3 Билтен колоније конзерватора, рестауратора и музејских радника Србије 2016. Билтен 2016. 2016

© 2016 - 2021. Музеј на отвореном СТАРО СЕЛО Сирогојно
Колонија конзерватора, рестауратора и музејских радника Србије
Autor fotografija: Александар Тодоровић | Забрањено преузимање фотографија без претходног писаног одобрења од стране аутора
Техничка реализација Радионица КРУГ Radionica KRUG​​​​​​​