Kolonija konzervatora Siroojno Zlatibor​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ОО колонији

     Као музејски програм, у Музеју на отвореном „Старо село“ Сирогојно од маја 2016. године постоји место окупљања свих оних који желе да поделе и пренесу искуства и знања, допринесу напретку струке, поделе личне успехе и недоумице, науче, обуче друге и повежу се у мрежу сарадње и пријатељства.

     Аутор и руководилац програма, замишљеног као вишедневни научно-стручни скуп из области конзервације и рестаурације, који се преплиће са осталим музеолошким и научним занимањима, названим Колонија конзерватора, рестауратора и музејских радника, је конзерватор-рестауратор Александар Тодоровић. Он је акценат ставио на искуства као најдрагоценију тековину било чијег рада јер она добра и трајна произилазе само из преданости послу и свестраности. Колонију је замислио са тенденцијом дугогодишњег трајања на којој би окупио колеге, највише конзерваторе-рестаураторе различитих профила и интересовања, хемичаре, биологе, физичаре, историчаре уметнисти, етнологе, и све оне који могу помоћи напретку конзерваторске струке.
​​​​​​​​​​​​​​      У свему овоме, на оснивачкој колонији, маја 2016. године, су му свесрдно помогле колеге из Народног музеја из Београда: виши конзерватор, магистар Милица Марић Стојановић, конзерватор саветник Жељка Темерински и конзерватор рестауратор Ненад Никитовић; Етнографског музеја из Београда: конзерватор рестауратпр Милица Мирковић и виши конзерватор техничар Рада Узелац; Музеја Војводине из Новог Сада: конзерватор саветник Ана Олајош и из Музеја на отвореном „Старо село“ Сирогојно: виши кустос Светлана Ћалдовић Шијаковић. Овај музејски програм је наишао на разумевање Министарства културе и информисања Републике Србије као и колега из његове институције. На овај начин је конституисан први програмски савет и конституисана Колонија.

      Поред наведених, остварен је још један циљ који је Александар поставио приликом писања музејског програма, а то је васпитно-образовни карактер колоније и на првој оснивачкој колонији је успостављена сарадња са Уметничком школом из Ужица, смер Конзерватор културних добара и Машинско саобраћајном школом из Чачка, са истоименим смером.

      На почетку, од дванаест учесника, тридесет и пет ученика и шест њихових професора, који су били гости, од Колоније конзерватора, рестауратора и узејских радника Србије за само четири године, програм је прерастао у регионалну (међународну) колонију конзерватора, рестауратора и музејских радника придруживањем колега из суседних земаља. Одлучено је да се учесници колоније уписују као чланови и да се на колонију долази искључиво по позиву на предлог најмање двоје уписаних. Остварена је сарадња са еминентним установама културе, лабораторијама за испитивања у културном наслеђу, са факултетима и средњим школама које школују конзерваторе-рестаураторе, како у земљи тако и ван ње.

     Основни мото колоније је несебично дељење искустава, вештина, знања и сазнања између колега. Наравно да би се ово остварило неопходно је повезивање како на индивидуалном тако и на институционалном нивоу.


колеге, чланови колоније


ЦИЉЕВИ
Колоније конзерватора, рестауратора и музејских радника

​​​​​​​Међународна колонија конзерватора-рестауратора и музејских радника Србије је, као музејски програм, конституисана у Музеју на отвореном „Старо село“ Сирогојно.

Циљеви колоније су:

- Успостављање међуинституционалне и међународне сарадње као и сарадње између појединца, појединаца и институција који се баве конзервацијом и рестаурацијом културних добара, научно-истраживачким радом, заштитом, сакупљањем, депоновањем, публиковањем из области културе и науке, у смислу размене искустава и знања, стицања нових знања, упознавања са проблемима у конзервацији и рестаурацији културног наслеђа и начином њиховог превазилажења;
- Испитивање, употреба и провера нових конзерваторско-рестаураторских материјала;
- Образовно-васпитни рад у оквиру којег ће средњошколци, са смерова који се тичу музеолошких делатности, узети учешћа као гости, при чему ће имати прилику да уче;
- Образовно васпитни рад са студентима завршних година чије је будуће занимање везано за музеолошку делатност, којима ће бити омогућено да учествују као излагачи и да објаве свој рад у прилогу зборника Колоније.
- Штампање резултата у Зборнику радова и дигитално оглашавање.

Ови циљеви се остварују кроз различита предавања, презентације и радионоце које подразумевају заједнички рада у конзерваторском атељеу Музеја и (или) на терену као и кроз штампање Зборника радова Колоније.
​​​​​​​

© 2016 - 2023. Музеј на отвореном СТАРО СЕЛО Сирогојно
Колонија конзерватора, рестауратора и музејских радника Србије
Autor fotografija: Александар Тодоровић | Забрањено преузимање фотографија без претходног писаног одобрења од стране аутора
Техничка реализација Радионица КРУГ Radionica KRUG​​​​​​​