Конзерватори Србије​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ЧЧланови

Светлана Ћалдовић Шијаковић

Светлана Ћалдовић Шијаковић

Виши кустос
Музеј на отвореном Старо село Сирогојно

Светлана Ћалдовић Шијаковић

Виши кустос
Музеј на отвореном Старо село Сирогојно
Павле Карабасил

Павле Карабасил

Виши конзерватор
Градски музеј Сомбор

Павле Карабасил

Виши конзерватор
Градски музеј Сомбор
Милица Мирковић

Милица Мирковић

Конзерватор-рестауратор
Етнографски музеј Београд

Милица Мирковић

Конзерватор-рестауратор
Етнографски музеј Београд
Магдалена Дробњаковић

Магдалена Дробњаковић

Мастер конзерватор и рестауратор
Народни музеј Београд

Магдалена Дробњаковић

Мастер конзерватор и рестауратор
Народни музеј Београд

© 2016 - 2021. Музеј на отвореном СТАРО СЕЛО Сирогојно
Колонија конзерватора, рестауратора и музејских радника Србије
Autor fotografija: Александар Тодоровић | Забрањено преузимање фотографија без претходног писаног одобрења од стране аутора
Техничка реализација Радионица КРУГ Radionica KRUG​​​​​​​