Конзерватори Србије​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ДДокумента

РБ Наслов Документ
11 Сазив колоније конзерватора, рестауратора и музејских радника Србије 2017. Сазив колоније конзерватора, рестауратора и музејских радника Србије 2017.
12 Програм колоније конзерватора, рестауратора и музејских радника Србије 2017. Програм колоније конзерватора, рестауратора и музејских радника Србије 2017.
13 Позив на колонију конзерватора, рестауратора и музејских радника Србије 2017. Позив на колонију конзерватора, рестауратора и музејских радника Србије 2017.
14 Извештај са Оснивачке колоније конзерватора-рестауратора и музејских радника Србије 2016. Извештај са Оснивачке колоније конзерватора-рестауратора и музејских радника Србије 2016.
15 Закључци са Оснивачке колоније конзерватора-рестауратора и музејских радника Србије 2016. Закључци са Оснивачке колоније конзерватора-рестауратора и музејских радника Србије 2016.
16 Програм Оснивачке колоније конзерватора-рестауратора и музејских радника Србије 2016. Програм Оснивачке колоније конзерватора-рестауратора и музејских радника Србије 2016.
17 Сазив Оснивачке колоније конзерватора-рестауратора и музејских радника Србије 2016. Сазив Оснивачке колоније конзерватора-рестауратора и музејских радника Србије 2016.

© 2016 - 2021. Музеј на отвореном СТАРО СЕЛО Сирогојно
Колонија конзерватора, рестауратора и музејских радника Србије
Autor fotografija: Александар Тодоровић | Забрањено преузимање фотографија без претходног писаног одобрења од стране аутора
Техничка реализација Радионица КРУГ Radionica KRUG​​​​​​​