Kolonija konzervatora Siroojno Zlatibor​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ДДокумента

РБ Наслов Документ
11 Извештај са Друге колоније конзерватора-рестауратора и музејских радника Србије 2017. Извештај са Друге колоније конзерватора-рестауратора и музејских радника Србије 2017.
12 Савети за припрему презентације 2017. Савети за припрему презентације 2017.
13 Упутство ауторима за писање рада 2017. Упутство ауторима за писање рада 2017.
14 Сазив колоније конзерватора, рестауратора и музејских радника Србије 2017. Сазив колоније конзерватора, рестауратора и музејских радника Србије 2017.
15 Програм колоније конзерватора, рестауратора и музејских радника Србије 2017. Програм колоније конзерватора, рестауратора и музејских радника Србије 2017.
16 Позив на колонију конзерватора, рестауратора и музејских радника Србије 2017. Позив на колонију конзерватора, рестауратора и музејских радника Србије 2017.
17 Извештај са Оснивачке колоније конзерватора-рестауратора и музејских радника Србије 2016. Извештај са Оснивачке колоније конзерватора-рестауратора и музејских радника Србије 2016.
18 Закључци са Оснивачке колоније конзерватора-рестауратора и музејских радника Србије 2016. Закључци са Оснивачке колоније конзерватора-рестауратора и музејских радника Србије 2016.
19 Програм Оснивачке колоније конзерватора-рестауратора и музејских радника Србије 2016. Програм Оснивачке колоније конзерватора-рестауратора и музејских радника Србије 2016.
20 Сазив Оснивачке колоније конзерватора-рестауратора и музејских радника Србије 2016. Сазив Оснивачке колоније конзерватора-рестауратора и музејских радника Србије 2016.

© 2016 - 2023. Музеј на отвореном СТАРО СЕЛО Сирогојно
Колонија конзерватора, рестауратора и музејских радника Србије
Autor fotografija: Александар Тодоровић | Забрањено преузимање фотографија без претходног писаног одобрења од стране аутора
Техничка реализација Радионица КРУГ Radionica KRUG​​​​​​​