Конзерватори Србије​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ММузеј и црква

Под стручним водством вишег кустоса Музеја на отвореном „Старо село“ Сирогојно, Светлане Ћалдовић Шијаковић учесници колоније су обишли Музеј при чему су упознати како са материјалном теко и са нематеријалном културном баштином о којој ова институција брине.

Историчар уметности, музејски саветник Зорица Златић Ивковић је била стручни водич и говорила о историји, значају и конзерваторско-рестаураторским радовима на цркви Св. Петра и Павла у Сирогојну.

 

Година
2016
Категорија
У међувремену

© 2016 - 2021. Музеј на отвореном СТАРО СЕЛО Сирогојно
Колонија конзерватора, рестауратора и музејских радника Србије
Autor fotografija: Александар Тодоровић | Забрањено преузимање фотографија без претходног писаног одобрења од стране аутора
Техничка реализација Радионица КРУГ Radionica KRUG​​​​​​​