Конзерватори Србије​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ППромоција књиге

Публикација Сирогојно и људи у слици и речи говори о селу Сирогојну и његовим житељима, о демографским померањима условљеним историјским догађајима, о богатој историји и традицији овог села, занатима, сирогојнској цркви, Музеју на отвореном „Старо село“, школству, кафанама, дућанима и слично, а оно што је најважније чува сећања и људе у њима.

Аутор је Светлана Ћалдовић Шијаковић која живи и ради у Сирогојну и која је сазревајући и радећи упознала било и душу, прилике и неприлике, која зна казивања и докле сежу сећања, те је све то преточила у књигу, поткрепљену мноштвом фотографија, да се зна и да се не заборави.

Година
2017
Категорија
Промоција

© 2016 - 2021. Музеј на отвореном СТАРО СЕЛО Сирогојно
Колонија конзерватора, рестауратора и музејских радника Србије
Autor fotografija: Александар Тодоровић | Забрањено преузимање фотографија без претходног писаног одобрења од стране аутора
Техничка реализација Радионица КРУГ Radionica KRUG​​​​​​​