Конзерватори Србије​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

РРадионица о рестаурацији текстилних предмета

Радионица о рестаурацији текстилних предмета, Милица Мирковић и Раде Узелац из Етнографског музеја у Београду

Година
2016
Категорија
Радионица

© 2016 - 2021. Музеј на отвореном СТАРО СЕЛО Сирогојно
Колонија конзерватора, рестауратора и музејских радника Србије
Autor fotografija: Александар Тодоровић | Забрањено преузимање фотографија без претходног писаног одобрења од стране аутора
Техничка реализација Радионица КРУГ Radionica KRUG​​​​​​​